TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA Ở BÌNH PHƯỚC

CTV. Trần Quốc Hoàn

Trên cơ sở Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100); UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 18/4/2022 triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch 96). Trong đó đã đề cập đến hợp tác xã và nhân dân, các sản phẩm ưu tiên truy xuất nguồn gốc,; kiểm soát các khâu sản xuất, tiêu dùng. Nhưng chưa đề cấp đến việc hướng dẫn về xây dựng cổng thông tin, lựa chọn công nghệ, những thông tin thiết yếu và triển khai thực tế việc truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm. Thực hiện khai Kế hoạch này:

– Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước đã tổ chức một lớp tập huấn năm 2022 cho các đơn vị, địa phương về truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

– UBND tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh về “Ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển các giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước”. Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

* Cần cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án truy xuất nguồn gốc được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương. (ii)

* Đồng thời, xác định lộ trình, chỉ tiêu, nội dung, bố trí nguồn lực để hoàn thành một số mục tiêu của Đề án, cụ thể như: (i) Rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới tối thiểu 1 quy chuẩn kỹ thuật địa phương và tài liệu hướng dẫn áp dụng. (ii) Xây dựng chuyên mục về truy xuất nguồn gốc phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước. (iii) Tổ chức một số lớp tập huấn triển khai các quy định về truy xuất nguồn gốc hàng hóa; triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. (iv) Triển khai một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.

– Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Sở Khoa học và Công nghệ và VNPT Bình phước hỗ trợ tem VNPT-Check truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm trên địa bàn tỉnh (nội dung tem là những thông tin cơ bản về đơn vị sản xuất, loại hàng hóa.

– Các doanh nghiệp sản xuất hạt Điều trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu sản phẩm qua các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ… nên doanh nghiệp nhận thức rõ tầm quan trọng của chỉ dẫn địa lý và dán tem điện tử đối với sản phẩm hạt điều (https://bptv.vn/news).

– Hiện tại ở Bình Phước:

* Tỉnh và các huyện chưa xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.

* Chưa hướng dẫn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (một số ít đơn vị sản xuất, kinh doanh có trang web quản bá sản phẩm dịch vụ; nhưng chưa thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc).

* Việc việc áp dụng mã vạch cho sản phẩm (kể cả sản phẩm là thực phẩm – hàng hóa bắt buộc áp dụng) rất hạn chế, chiếm tỷ lệ rất ít ỏi. Thông tin trên các mã vạch còn rất ít ỏi, chưa đáp ứng yêu cầu là những thông tin thiết yếu trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa (chủ yếu là thông tin về doanh nghiệp, tên sản phẩm, địa chỉ liên hệ…).

* Sàn giao dịch nông sản tỉnh đã có; sản phẩm nông sản đã được đưa lên sàn. Nhưng thông tin truy xuất nguồn gốc của mỗi sản phẩm thì hầu như chưa có (Hình dưới).

– Đã hình thành doanh nghiệp giải pháp công nghệ để tư vấn hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Bước đầu, đã có một số sản phẩm của một số doanh nghiệp ứng dụng (Hình dưới).

Trên đây là một số nội dung khái quát với hy vọng góp phần thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc sản, phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://bptv.vn/news
2. http://ecombinhphuoc.com.vn
 

 

Cảm ơn đã xem bài viết, hẹn gặp lại!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *